News

Nieuws

28. mei 2021

troy lid van de NVI!

Met trots kunnen we delen dat troy vanaf heden volwaardig lid is van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). Het was vanaf het begin al duidelijk, naast de klantvriendelijkste wil troy ook maatschappelijk verantwoord incasseren. Juist om deze reden hebben we ons als doel gesteld om zo snel mogelijk aan de vereisten te voldoen om het toonaangevende NVI keurmerk te mogen dragen.

Hoewel aspirant-lidmaatschap de eerste vereiste is, bleek na de eerste audit dat troy zich van meet af aan volledig voldeed aan het naleven van de NVI gedragscode en dat een tweede audit niet meer nodig was.

Hieronder volgt een quote uit de brief zoals door het keurmerkinstituut aan de NVI verstuurd:

‘De audit van 26 oktober 2020 is op 15 december 2020 met positief resultaat afgerond. Keurmerkinstituut heeft geconstateerd dat aan de eisen voor het aspirant lidmaatschap is voldaan.
Tijdens dezelfde audit is gebleken dat de organisatie ook voldoet aan de volledige Criteria Incasso Keurmerk 2019. Dit is op 4 januari 2021 naar de NVI gecommuniceerd.
Dit heeft geresulteerd in de toekenning van het aspirant-lidmaatschap van troy door de NVI.
Nu troy de status van aspirant-lid enige tijd heeft, adviseren wij om over te gaan tot de toekenning van het Incasso Keurmerk 2019. Dit op basis van de bovengenoemde audit waarbij volledige
conformiteit aan de keurmerkcriteria is vastgesteld.’

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf den Austausch!